Regulator jasności

Regulator jasności

Do ściemniania LED konieczne są specjalne układy oraz zasilacze z wejściami na jeden z powszechnie stosowanych sygnałów regulacyjnych, np. 1-10 V, DALI czy DMX. Jeśli wykorzystuje się jeden z tych sposobów, to instalacja elektryczna nie wymaga widocznych przeróbek. W takich instalacjach wystarczy przyłączyć sygnał wyjściowy takiego ściemniacza do odpowiedniego wejścia sterowniczego, sterownika lub zasilacza LED. Jeśli w instalacji był zwykły wyłącznik, to konieczna będzie zamiana na jeden z wyżej wspomnianych regulatorów. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie niskonapięciowych ściemniaczy LED z wejściami bezpotencjałowymi. Układy te stanowią grupę najbardziej uniwersalnych regulatorów LED. Zaletą ich jest to, że umożliwiają sterowanie lampami o dowolnie dużych mocach i nie wymagają użycia specjalnych urządzeń zamiast wyłączników. Wystarczą zwykłe monostabilne przyciski zwierne. W zależności od użytego sterownika można korzystać z regulacji jedno- lub dwukierunkowej. Obsługa jest intuicyjna. Jeśli zostaną przyłączone dwa przyciski do dwóch wejść sterowniczych, to każdy klawisz odpowiada za inny kierunek działania. Np. lewy służy do załączania i rozjaśniania, a prawy do wyłączania i ściemniania. Dłuższe przytrzymanie przycisku zawsze powoduje zmianę natężenia oświetlenia, a krótsze – załączenie lub wyłączenie. Jeśli korzysta się z pojedynczego przycisku, to kolejne naciśnięcia zmieniają kierunek działania. Np. pierwsze naciśnięcia załącza, drugie wyłącza, trzecie załącza… I tak dalej. Podobnie jest ze ściemnianiem.